RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Zadania

W celu uzyskania podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy wystąpić do PWK "Płonia" Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie zapewnienia dostawy wody/ odbioru ściek?w, celem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy z Gminy Barlinek.

W przypadku posiadnia w/w decyzji o warunkach zabudowy, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunk?w technicznych przyąłczaenia.

Do wniosk?w należy dołączyć aktualną mapę syt-wys w skali od 1:500 lub 1:1000, uzyskaną z zasob?w Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Do wniosku o wydanie warunk?w techniczych przyąłczenia należy także dołączyć kopię decyzji o warunkach zabudowy wydaną przez Gminę BarlinekOpublikował: Tadeusz Buczek
Publikacja dnia: 24.07.2014
Podpisał: Tadeusz Buczek
Dokument z dnia: 24.07.2014
Dokument oglądany razy: 8 110