RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Taryfy

Taryfy na lata 2023 – 2026

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) poniżej zamieszczamy decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 26.04.2023 r., znak: SZ.RZT.70.116.2022.AB w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla PWK “PŁONIA” Sp. z o.o.

[] Dokumet - Decyzja.pdf


Taryfy na lata 2021 – 2024 [Nieaktualna]

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) poniżej zamieszczamy decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 23.08.2021 r., znak: SZ.RZT.70.133.2012.RaN w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla PWK “PŁONIA” Sp. z o.o. 

[] Dokumet - Decyzja.pdf


Taryfy na lata 2018 – 2021 [Nieaktualna]

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 r. (tj. z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) poniżej zamieszczamy decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 17.05.2018 r., znak: SZ.RET.070.4.51.2018.NJ w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla PWK “PŁONIA” Sp. z o.o.

[] Dokument - Decyzja Opublikował: Tadeusz Buczek
Publikacja dnia: 06.06.2023
Podpisał: T B
Dokument z dnia: 07.06.2018
Dokument oglądany razy: 3 212