RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.08.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana

Spółka

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne &bdquo,Płonia&rdquo, Sp?łka z o.o. powołane zostało Uchwałą Rady Miejskiej w Barlinku Nr XXVIII/ 378/2008 z dnia 30 października 2008 roku. Działalność gospodarczą przedsiębiorstwo rozpoczęło z dniem 1 stycznia 2009 roku.
Przedsiębiorstwo prowadzi na terenie miasta i gminy Barlinek działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ściek?w w oparciu o zezwolenie wodno-prawne wydane przez Burmistrza Barlinka z dnia 31 grudnia 2008r. (Decyzja 1/08). PWK &bdquo,Płonia&rdquo, jest bezpośrednim następcą i kontynuatorem działania Sp?łki Wodnej &bdquo,Płonia&rdquo,, od kt?rej przejęto cały majątek i obowiązki. Ponadto PWK &bdquo,Płonia&rdquo, stało się właścicielem majątku gminy w postaci sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budynk?w, kt?re wniesiono aportem do sp?łki na podstawie akt?w notarialnych Nr 8609/08 z dnia 20 listopada 2008 roku, Nr 893/09 z dnia 05 marca 2009 roku oraz Nr 1890/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. .
Gł?wnym przedmiotem działalności są zadania związane z poborem i uzdatnianiem oraz rozprowadzaniem wody, a także odbiorem i czyszczeniem ściek?w na obsługiwanym terenie. Przedmiotem działalności Sp?łki są też zagadnienia związane z projektowaniem i budową instalacji oraz obiekt?w służących zaopatrzeniu w wodę oraz ekologicznymi procesami usuwania zanieczyszczeń w ściekach. Przedsiębiorstwo posiada r?wnież r?żnorodne urządzenia techniczne dla świadczenia usług w zakresie diagnostyki i monitorowania proces?w i zdarzeń spotykanych w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych.
Sp?łkę reprezentuje jednoosobowy zarząd - Prezes Zarządu mgr inż. Ryszard KurochOpublikował: Tadeusz Buczek
Publikacja dnia: 04.08.2014
Podpisał: Tadeusz Buczek
Dokument z dnia: 04.08.2014
Dokument oglądany razy: 2 989