RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.02.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie taryfy 2021-2024

Taryfy

 Taryfy na lata 2018 – 2021

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 r. (tj. z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) poniżej zamieszczamy decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 17.05.2018 r., znak: SZ.RET.070.4.51.2018.NJ w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla PWK “PŁONIA” Sp. z o.o.

[] Dokument - Decyzja Opublikował: Tadeusz Buczek
Publikacja dnia: 12.02.2021
Podpisał: T B
Dokument z dnia: 07.06.2018
Dokument oglądany razy: 2 203