30 grudnia 2011 roku w Warszawie została podpisana umowa dwustronna pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym "PŁONIA" Sp. z o.o. o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na uzupełnienie wkładu własnego realizowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.