1. ”Wieloletniego planu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągowo- Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku na lata 2014-2018” zatwierdzony UCHWAŁĄ NR XLVIII/417/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
  2. ”Wieloletniego planu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągowo- Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku na lata 2022-2024” zatwierdzony UCHWAŁĄ NR XXX/205/2020 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 października 2020 r.

Plików:
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWK PŁONIA Sp. z o.o. na lata 2018-2021 GORĄCY
Information
Dodany 2018-03-15
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 146.74 KB
System
Pobrany 1 687