1. ”Wieloletniego planu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągowo- Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku na lata 2014-2018” zatwierdzony UCHWAŁĄ NR XLVIII/417/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
  2. ”Wieloletniego planu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągowo- Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku na lata 2022-2024” zatwierdzony UCHWAŁĄ NR XXX/205/2020 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 października 2020 r.
  3. Aneks do ”Wieloletniego planu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągowo- Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku na lata 2022-2024” zatwierdzony UCHWAŁĄ NR LXXII/482/2023 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30.11.2023 r.