Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. w o.o. w Barlinku informuje o uzyskaniu uzyskania pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzynka, gmina Barlinek” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach realizowanego zadanie zostanie wbudowane:

  1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 1,946 km
  2. Dwie przepompownie ścieków

Koszt całkowity dofinansowanego Przedsięwzięcia: 1 341 226,52 zł netto

Wartość dofinansowania zadania przez PROW: 853 420 zł

Planowany termin zakończenia Przedsięwzięcia: grudzień 2021 r.

 

 

 

Po wymianie dotychczasowych wodomierzy głównych wody na wodomierze  ze zdalnym odczytem   PWK „Płonia” Sp. z o.o. informuje, że nowo zainstalowane liczniki nie wymagają wizyty inkasenta na Państwa nieruchomości w celu ich odczytania.

Wobec powyższego prosimy o podawanie podliczników  wody ogrodowej  w sezonie  do 25 dnia każdego miesiąca , lub co najmniej raz w roku kalendarzowym (we wrześniu).
Odczyty można podawać tylko i wyłącznie na maila (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), za pośrednictwem strony www.pwkplonia.pl (poprzez zakładkę „Podaj stan swojego licznika”) lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się w naszej siedzibie na ul. Fabrycznej 5 w Barlinku.

W przypadku braku przesłanej nam informacji dotyczącej odczytu podlicznika   wody utraconej bezpowrotnie (ogrodowego) będziemy obciążać całość z licznika  głównego jak zużycie wody i ścieków.

Zlecenie wykonanie usługi wymiany/plombowania wodomierza wody traconej bezpowrotnieZlecenie na wykonanie usługi
„Do przedkładanego wniosku należy dołączyć dowód opłaty w zależności od zlecanej usługi tj.
- 50,00 PLN za usługę odbioru i plombowania licznika;
- 100,00 PLN za usługę wymiany, odbioru i plombowania licznika.
Wpłaty należy dokonywać na konto PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. w GBS Bank nr konta: 77-8355-0009-0015-8017-2000-0001
Tytułem: za wymianę i plombowanie wodomierza lub plombowanie wodomierza (w zależności od wybranej usługi).

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Płonia Sp. z o.o. w Barlinku w imieniu własnym, BTBS Sp. z o.o. oraz spółdzielni mieszkaniowych oświadcza, że zarówno Przedsiębiorstwo jak i w/w podmioty nie prowadzą gotówkowego rozliczania należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków w miejscu innym niż siedziby własne.

Każdorazowy przypadek wizyty inkasenta proponującego rozliczenie gotówkowe w miejscu zamieszkania odbiorcy należy potraktować jako próbę wyłudzenia i powinien on zostać zgłoszony do organów ścigania.

Ponadto prosimy o zgłoszenie takiego przypadku zarządcy nieruchomości oraz PWK Płonia Sp. z o.o.

Powyższe oświadczenie składa się w związku z otrzymanymi zgłoszeniami wyłudzeń pieniędzy od mieszkańców gminy Barlinek.

W związku z prowadzonymi  inwestycjami polegającymi na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz ogłoszeniu w czerwcu br. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nowego programu polegającego na wsparciu budowy podłączeń  budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA”  Spółka z ograniczona odpowiedzialnością  w Barlinku zwraca się  do Państwa oferując pomoc finansową  w wykonaniu przyłączenia.