Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Płonia Sp. z o.o. w Barlinku w imieniu własnym, BTBS Sp. z o.o. oraz spółdzielni mieszkaniowych oświadcza, że zarówno Przedsiębiorstwo jak i w/w podmioty nie prowadzą gotówkowego rozliczania należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków w miejscu innym niż siedziby własne.

Każdorazowy przypadek wizyty inkasenta proponującego rozliczenie gotówkowe w miejscu zamieszkania odbiorcy należy potraktować jako próbę wyłudzenia i powinien on zostać zgłoszony do organów ścigania.

Ponadto prosimy o zgłoszenie takiego przypadku zarządcy nieruchomości oraz PWK Płonia Sp. z o.o.

Powyższe oświadczenie składa się w związku z otrzymanymi zgłoszeniami wyłudzeń pieniędzy od mieszkańców gminy Barlinek.