Zgłoś stan licznika

Przedsiębiorstwo PWK Plonia uprzejmie informuje, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Spółki uruchomiony został nowy sposób umożliwiający przekazywanie wskazań wodomierzy głównych oraz wodomierzy własnych (odliczających) uzgodnionych z PWK PLONIA  poprzez formularz on-line.

Usługa ta adresowana jest do odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierzy głównych lub odliczających, zgodnie z zawartymi umowami na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Usługa działa w trybie dwukierunkowym, umożliwiając przyjmowanie wiadomości tekstowych oraz przesyłanie potwierdzeń informujących o przyjęciu podanego wskazania wodomierza.

Zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy komunikacji, gdyż pozwala przekazywać wskazania wodomierzy w dogodnych dla Państwa porach dnia, również poza godzinami pracy Spółki.

Usługa ta dedykowana jest wyłącznie do przyjmowania wskazań wodomierzy. W pozostałych sprawach prosimy o kontakt 

Jak prawidłowo odczytać wodomierz?
Dokonując odczytu stanu wodomierza należy podawać wszystkie czarne cyfry odczytane od lewej strony liczydła, łącznie z zerami.

 

Rozliczenia klientów z obszaru miasta Barlinek:
tel. 95 747 74 32

Rozliczenia klientów z obszarów wiejskich i Kasa:
tel. 95 747 74 31

Wymagane*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Spółka z o.o., Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich edytowania.