Zapraszamy do śledzenia aktualności PWK "PŁONIA" Sp. z o.o. w Naszej Gminie. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. informuje, że zakończyło inwestycję w m. Rychnów obejmującą modernizację z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody, która zaopatruje w wodę pitną mieszkańców miejscowości Rychnów i Kinice. Wykonawcą modernizacji Stacji Uzdatniania Wody była firma H2Optim Sp. z o.o. Sp. k. z Przeźmierowa (woj. Wielkopolskie). Koszt całkowity inwestycji wyniósł 1.629.491,70 PLN brutto. W ramach inwestycji dokonano rozbudowy budynku SUW, zamontowano nową technologię uzdatniania wody, zabudowano 2 zbiorniki magazynowe wody, przebudowano studnie głębinowe oraz zagospodarowano teren wokół stacji, a także zamontowano urządzenie do zmniejszania twardości wody. Wszystkie działania były prowadzone w celu poprawienia jakości wody dostarczanej odbiorcom.
Realizacji inwestycji nie byłaby możliwa bez pożyczki w kwocie 1.324.790,00 zł PLN pozyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy nr 66/2021/Wn16/Nz-ur-Iz/P z dnia 10.02.2021 r. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą w m. Rychnów, gm. Barlinek”. Pożyczka może zostać częściowo umorzona – po spłacie 70% zadłużenia z tytułu udzielonej pożyczki.   

Gminne Biuro Spisowe w Barlinku                                                                                                                                                                                                                   Barlinek  31.03.2021r.

 

Szanowni Państwo

 

Od 1 kwietnia br., na terenie całego kraju prowadzone będzie największe badanie statystyczne jakim jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021). NSP jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami i obejmuje wszystkich mieszkańców naszego kraju. Podstawą prawną tego badania jest Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Dane zebrane w spisie ludności dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej mieszkańców Polski. Podstawową i obowiązkową formą udziału w spisie jest samospis internetowy, tj. wypełnienie interaktywnego formularza, który zostanie zamieszczony na stronie https://spis.gov.pl.

Zależy nam, aby pracownicy i interesariusze Państwa instytucji byli świadomi tego wydarzenia.
Aby informacje dotyczące NSP 2021 dotarły do każdego mieszkańca naszego województwa zwracamy się z prośbą o  wsparcie naszych działań promocyjnych. W tym celu bardzo prosimy o:

  • zamieszczenie na Państwa stronie internetowej informacji o NSP 2021. Najdogodniej będzie utworzyć link do oficjalnej strony spisu https://spis.gov.pl/.
  • zamieszczanie artykułów o spisie na Państwa stronach w gazetach, biuletynach, serwisach.

 

Bylibyśmy niezwykle wdzięczni za zaangażowanie pracowników Państwa instytucji w aktywne działania na rzecz spisu. Prosimy o zachęcanie pracowników do samodzielnego spisania się poprzez formularz internetowy już w  pierwszych dniach kwietnia br. Tym bardziej, że dla osób, które dokonały samospisu planowana jest loteria z  możliwością wygrania wartościowych nagród. 

        Materiały graficzne i multimedialne, które można wykorzystywać do działań promocyjnych dostępne są na stronie spisowej https://spis.gov.pl/materialy-do-pobrania/. Przekazujemy dodatkowo podstawowe informacje o  NSP 2021, które można wykorzystać do działań promujących to przedsięwzięcie.

Osoby do kontaktu w sprawach związanych z promocją NSP 2021 są:

Beata Prajzendanc 957841064

Dorota Wiśniak 957841063

Jeśli deklarują Państwo chęć dostarczenia wydrukowanych już plakatów NSP A3, plakatów NSP A2, ulotek pojedynczych i kalendarzy, prosimy o wskazanie adresu, ewentualnie osoby do kontaktu, której materiały zostaną doręczone.

Wyżej wymienione materiały promocyjne można również odebrać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8, II piętro, pok. Nr 16.

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego PŁONIA Sp. z o.o. w Barlinku informuje mieszkańców budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Piast, iż od 01 kwietnia 2020 roku rozliczenia indywidualne za zużytą wodę i odprowadzone ścieki dokonywać będzie zarządca tj. SM Piast w Barlinku. Podyktowane jest to zgodnie z zawartą ugodą sądową z dnia 04.09.2019 r. (Sygn. akt X GC 1731/18) oraz podpisanymi umowami PWK Płonia Sp. z o.o. i SM Piast z dnia 27.12.2019r.