Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego PŁONIA Sp. z o.o. w Barlinku informuje mieszkańców budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Piast, iż od 01 kwietnia 2020 roku rozliczenia indywidualne za zużytą wodę i odprowadzone ścieki dokonywać będzie zarządca tj. SM Piast w Barlinku. Podyktowane jest to zgodnie z zawartą ugodą sądową z dnia 04.09.2019 r. (Sygn. akt X GC 1731/18) oraz podpisanymi umowami PWK Płonia Sp. z o.o. i SM Piast z dnia 27.12.2019r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku jest w trakcie przesyłania rozliczeń końcowych mieszkańcom zasobów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Piast w Barlinku. Jeżeli na Państwa koncie rozliczeniowym w księgach PWK PŁONIA powstanie nadpłata z tytułu opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki, to zostanie ona zwrócona w terminie 30  dni od daty końcowego rozliczenia ze Spółdzielnią Mieszkaniową PIAST.

Wszystkie zawarte umowy indywidualne pisemne jak i dorozumiane zostają rozwiązane z dniem 01.04.2020 r.

Zarząd PWK „PŁONIA” Sp. z o.o.