Gminne Biuro Spisowe w Barlinku                                                                                                                                                                                                                   Barlinek  31.03.2021r.

 

Szanowni Państwo

 

Od 1 kwietnia br., na terenie całego kraju prowadzone będzie największe badanie statystyczne jakim jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021). NSP jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami i obejmuje wszystkich mieszkańców naszego kraju. Podstawą prawną tego badania jest Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Dane zebrane w spisie ludności dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej mieszkańców Polski. Podstawową i obowiązkową formą udziału w spisie jest samospis internetowy, tj. wypełnienie interaktywnego formularza, który zostanie zamieszczony na stronie https://spis.gov.pl.

Zależy nam, aby pracownicy i interesariusze Państwa instytucji byli świadomi tego wydarzenia.
Aby informacje dotyczące NSP 2021 dotarły do każdego mieszkańca naszego województwa zwracamy się z prośbą o  wsparcie naszych działań promocyjnych. W tym celu bardzo prosimy o:

  • zamieszczenie na Państwa stronie internetowej informacji o NSP 2021. Najdogodniej będzie utworzyć link do oficjalnej strony spisu https://spis.gov.pl/.
  • zamieszczanie artykułów o spisie na Państwa stronach w gazetach, biuletynach, serwisach.

 

Bylibyśmy niezwykle wdzięczni za zaangażowanie pracowników Państwa instytucji w aktywne działania na rzecz spisu. Prosimy o zachęcanie pracowników do samodzielnego spisania się poprzez formularz internetowy już w  pierwszych dniach kwietnia br. Tym bardziej, że dla osób, które dokonały samospisu planowana jest loteria z  możliwością wygrania wartościowych nagród. 

        Materiały graficzne i multimedialne, które można wykorzystywać do działań promocyjnych dostępne są na stronie spisowej https://spis.gov.pl/materialy-do-pobrania/. Przekazujemy dodatkowo podstawowe informacje o  NSP 2021, które można wykorzystać do działań promujących to przedsięwzięcie.

Osoby do kontaktu w sprawach związanych z promocją NSP 2021 są:

Beata Prajzendanc 957841064

Dorota Wiśniak 957841063

Jeśli deklarują Państwo chęć dostarczenia wydrukowanych już plakatów NSP A3, plakatów NSP A2, ulotek pojedynczych i kalendarzy, prosimy o wskazanie adresu, ewentualnie osoby do kontaktu, której materiały zostaną doręczone.

Wyżej wymienione materiały promocyjne można również odebrać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8, II piętro, pok. Nr 16.