Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. informuje, że dnia 30.11.2023 r. podpisało umowę na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu ciężarowego (wóz asenizacyjny) przystosowanego do czyszczenia kanalizacji, pompowni i wpustów ulicznych z firmą KanRo Ltd. Sp. z o.o., Fasty, ul. Szosa Knyszyńska 89, 15 – 690 Białystok. Koszt całkowity dostawy wynosi 1.844.877,00 PLN brutto.

Głównym celem realizacji ww. dostawy jest wymiana ponad 20-letniego wozu asenizacyjnego który posiada Spółka, który z racji wieku oraz awaryjności nie spełnia już swoich zadań, a nieustanne naprawy generują znaczące koszty. Nowy wóz asenizacyjny usprawni udrażnianie i czyszczenie kanalizacji na terenie Gminy Barlinek oraz w znacznym stopniu zmniejszy emisyjność spalin do środowiska.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy PWK „PŁONIA” Sp. z o.o., a KanRo Ltd. Sp. z o.o. dostawa pojazdu nastąpi w terminie do 15.10.2024 r.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki pożyczce udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 1.500.000,00 PLN na podstawie zawartej umowy nr 2023P2733S z dnia 26.09.2023r. na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu specjalistycznego – wóz asenizacyjny”. Zgodnie z treścią umowy dochowując wszelkiej staranności jej realizacji oraz terminowej spłacie rat, końcowe 20% kapitału pozostającego do spłaty będzie mogło zostać umorzone.