Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. w Barlinku zawiadamia, że w związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Barlinka na odcinku od Ronda Bankowego w kierunku Gorzowa wraz z ulicami przylegającymi i sąsiednimi dnia 23.11.2023 r. od  godz.   0700 - 1600

Za powstałe niedogodności przepraszamy odbiorców.

Zarząd PWK „Płonia” Sp. z o.o.