W załączniku przedkładamy informację o przydatności wody  do spożycia z wodociągu publicznego Moczkowo.