W załączniku przedkładamy informację o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Lutówko.