Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "PŁONIA" Spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Barlinek.

    1. Wniosek o zawarcie umowy na odbiór osadów nieustabilizowanych z przydomowej oczyszczalni ścieków o wyd. do 6 RLM
    2. Zgłoszenie zrzutu osadów z oczyszczalni przydomowej